Teckna avtal

Steg 1 av 5 – Fyll i kontaktuppgifter

check.gif  Ja, vår förening vill teckna KlubbEl-avtal med Umeå Energi.

– Gäller elavtalet
en privatpersons elanläggning?
Gå till sidan För privatpersoner

– Har den eller de anläggningar som avtalet avser en elförbrukning som totalt överstiger 100.000 kWh/år? Ring 020-66 77 88 för offert.

Ta fram din elräkning, där finns de uppgifter du behöver.
KlubbEl är ett erbjudande från Umeå Energi i samarbete med Riksidrottsförbundet. Du som beställer avtalet skall ha mandat att ingå juridiskt bindande avtal för föreningens räkning.

Föreningens namn:*
Ditt förnamn:*
Ditt efternamn:*
Din befattning i föreningen:
Föreningens gatuadress/box
dit fakturan ska skickas:*
Postnummer
5 siffror utan mellanslag:*
Postort:*
Organisationsnummer
10 siffror utan mellanslag:*
E-post till dig som beställer eller till föreningens brevlåda
Kontrollera e-postadressen noga – vi skickar bekräftelse via mail.
Telefonnummer till dig som beställer:*
Mobiltelefon:
1x1.gif
Har föreningen redan tecknat KlubbEl för någon annan fastighet/elanläggning?
Markera i så fall i rutan nedan.

Ja, föreningen har redan tecknat KlubbEl för en annan fastighet/elanläggning och det avtalet löper fortfarande.

Information om person- och kontaktuppgifter

Jag har läst om hur Umeå Energi använder mina person-/kontaktuppgifter .*

1x1.gif
* markerar de uppgifter du måste fylla i.
 

 


Person-/kontaktuppgifter
I och med att du skickar personuppgifterna och kontaktinformationen ger du ditt samtycke till att Umeå Energi, som är personuppgiftsansvarig, får behandla de uppgifter som krävs för att Umeå Energi ska tillhandahålla dig och din förening den beställda tjänsten.

Med personuppgift menas uppgift om dig såsom namn, gatu- och postadress hem till dig eller till ditt arbete/tjänsteställe, telefon hem till dig eller till ditt arbete samt e-post hem till dig eller till ditt arbete/tjänsteställe. Med kontaktuppgift menas t ex namn på förening, föreningens adress, e-postadress, växelnummer och liknande.

Genom att göra en skriftlig anmälan till oss på Umeå Energi kan du en gång per kalenderår få information om de personuppgifter som behandlas av Umeå Energi. Du kan begära rättelse av felaktig uppgift eller återkalla ditt samtycke.

Umeå Energi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, som i dagligt tal kallas PuL (författningsnummer SFS 1998:204).