Påminn mig

Steg 1 av 3 – Fyll i kontaktuppgifter

Gäller påminnelsen om elavtal en privatpersons elanläggning?
Klicka här

Bild: 

 Kryssruta. Påminn mig – min förening kan inte teckna KlubbEl just nu.

Ja, vi är intresserade av KlubbEl. Den förening jag representerar har redan ett elavtal med ett annat elbolag. Kontakta mig när det nuvarande elavtalet går ut.

Föreningens namn:*
Idag har vi elavtal med det här elbolaget:*
Det avtalet löper ut (ÅÅÅÅ-MM-DD):*
Anläggningens årsförbrukning i kWh (kilowatt-timmar):*
Mitt förnamn:*
Mitt efternamn:*
Telefonnummer dagtid:*
Telefonnummer annan tid:
c/o adress:
Gatuadress:*
Postnummer:*
Postort:*
E-post:
Jag har läst om hur ni använder mina kontakt-/personuppgifter.*
1x1.gif
* markerar de uppgifter du måste fylla i.
 


Så används de person-/kontaktuppgifter du nu lämnar
I och med att du skickar personuppgifterna och kontaktinformationen ger du ditt samtycke till att Umeå Energi, som är personuppgiftsansvarig, får behandla de uppgifter som krävs för att Umeå Energi ska tillhandahålla dig och din förening den beställda tjänsten Påminn mig.Med kontaktuppgift menas t ex namn på förening, föreningens gatuadress och postadress, e-postadress, växelnummer och liknande.

Med personuppgift menas uppgift om dig såsom namn, gatu- och postadress hem till dig eller till ditt arbete/tjänsteställe, telefon hem till dig eller till ditt arbete samt e-post hem till dig eller till ditt arbete/tjänsteställe.

Genom att göra en skriftlig anmälan till oss på Umeå Energi kan du en gång per kalenderår få information om de personuppgifter som behandlas av Umeå Energi. Du kan begära rättelse av felaktig uppgift eller återkalla ditt samtycke.

Umeå Energi behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen, som i dagligt tal kallas PuL (författningsnummer SFS 1998:204).