Spara Energi

Spara energi

Att spara energi är att spara pengar. Som KlubbEl-kund får föreningen energitjänster till specialpris.

Många idrottsföreningar driver anläggningar som slukar mycket energi. Med rätt enkla åtgärder kan energiförbrukning (och kostnader) minska väsentligt.
Som KlubbEl-kund kan föreningen få en energikartläggning av samtliga anläggningar till bra pris. Kartläggningen kan göras i flera steg där du själv väljer nivå. Arbetet utförs sedan av specialister och landar i konkreta åtgärdsförslag. Ofta räcker det med justeringar och måttfulla investeringar för att radikalt ta ned energiförbrukningen.
För mer information om energitjänster, kontakta Tony Granvik eller Per-Erik Lundström, Umeå Energi, 020-66 77 88.
Bild: Kille som gör tummen upp


Har er anläggning rätt mätarsäkring?
Det är mätarsäkringens storlek som bestämmer den fasta nätavgiften. Mät upp anläggningens säkringsbehov och jämför med mätarsäkringen. Är säkringsstorleken rätt anpassad?
Föreningar med KlubbEl-avtal är välkomna att ringa Tony eller Per-Erik för en telefonkonsultation, för en preliminär bedömning av mätarsäkringens storlek.

Tips som kan spara energi
Här är en liten checklista i strävan efter att, energiekonomiskt sett, nyttja föreningens anläggning på bästa sätt finns:

  • Hur används anläggningen?
  • När används den – hur många använder den vid olika tidpunkter?
  • Svaren på frågorna är grunden för en översyn av hur man bäst styr belysning, luftmängder, lokaltemperaturer, drifttider, ventilation m m.
  • Se över belysningen, både inomhus och utomhus.
    – Är det rätt typ av armatur/belysningsanläggning som används?
    – Bör det vara tidsstyrning på belysningsanläggningen?
  • Kontrollera injusteringen av värme och ventilation!
Tjäna på att spara

Bild: Diagram: tjäna på att spara energi.
Spara energi och du minskar alla delar av energikostnaden.

Bild: Diagram, sänkt elpris påverkar bara en del av energikostnaden.
Sänks elpriset minskar bara en del av din energikostnad.